...

TERMINI PER A PRESENTAR AUTOAVALUACIÓ


Fins el dia 5 de maig de 2012. 

Al supòsit de que la qualificació de l'autoavaluació no coincideixi amb la categoria que l'establiment té assignada actualment, ha d'informar d'aquest fet en el mateix termini. 

DESCARREGAR MODELS AUTOAVALUACIÓ

H HOTELS

HA

HOTELS-APARTAMENTS
AT APARTAMENTS

PER A MÉS INFORMACIÓ:


Consell d'Eivissa

Departament de Turisme  


Av. d'Espanya, 49, 2n pis 07800 Eivissa

Tel. 971 19 54 33 - Fax 971 19 59 15


Govern centrado color CIEF

 

logo federacion