...
A+ R A-

HA  QÜESTIONARI D'AUTOAVALUACIÓ: HOTELS-APARTAMENTS

Obligatorio *

Camp obligatori

Este campo es obligatorio. Por favor, escriba un correo electrónico válido: Ej. sunombre@dominio.com

Aquesta presentació telemàtica no resulta vàlida si no finalitzau el tràmit presentant en els 30 dies naturals següents a la seva tramesa el missatge de confirmació rebut, juntament amb el format de comunicació emplenat correctament, en el registre de l'autoritat turística competent o en qualsevol dels que estableix l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de la comunicació de la categoria de l'establiment.

En l'enllaç següent podreu descarregar el format de la comunicació esmentada. Clicau aquí.

  Actualizar Captcha  
El codi introduït és incorrecte. Per favor torni a fer-ho de nou.
 

PLAZO PARA PRESENTAR AUTOEVALUACIÓN


Hasta el día 5 de mayo de 2012. 

En el supuesto de que la calificación de la autoevaluación no coincida con la categoría que el establecimiento tiene asignada actualmente, tiene que informar de este hecho en el mismo plazo. 

DESCARGAR MODELOS AUTOEVALUACIÓN

H HOTELES

HA

HOTELES-APARTAMENTOS
AT APARTAMENTOS

PARA MÁS INFORMACIÓN:


Consell d'Eivissa

Departament de Turisme


Av. d'Espanya, 49, 2n pis 07800 Eivissa

Tel. 971 19 54 33 Fax 971 19 59 15

 


Govern centrado color CIEF

 

logo federacion